Nesprávne určenie hodnoty bodu


Nesprávne určenie hodnoty

Bola vám v minulosti priznaná choroba z povolania a Váš zdravotný stav sa zhoršil? Ak Vám zhoršenie zdravotného stavu potvrdila Klinika pracovného lekárstva navýšením bodov, máte nárok na vyplatenie týchto navýšených bodov v aktuálnej hodnote!

Pán Jozef (52r.) pracoval v chemickej firme. V roku 1993 mu Klinika pracovného lekárstva pre pretrvávajúce zdravotné problémy priznala chorobu z povolania a v posudku ohodnotila sťaženie spoločenského uplatnenia na 500 bodov. Pán Jozef si uplatnil nárok na náhradu za ohodnotené sťaženie spoločenského uplatnenia v Sociálnej poisťovni a tá mu jednorazovo vyplatila sumu 15 000 Sk, predstavujúcu súčin počtu bodov a hodnoty jedného bodu podľa aktuálneho predpisu, teda 500 bodov x 30 Sk za bod.

V roku 2006 sa však zdravotný stav pána Jozefa zhoršil. Klinika pracovného lekárstva preto pristúpila k dobodovaniu sťaženia spoločenského uplatnenia o 200 bodov. Vzhľadom na to,  že k zhoršeniu zdravotného stavu prišlo po mnohých rokoch, Sociálna poisťovňa určila hodnotu jedného bodu rovnako ako pri priznaní choroby z povolania v roku 1993, teda v sume 30 Sk a priznala mu odškodné vo výške 6 000 Sk. Aj napriek tomu, že sa vyplatená suma pánovi Jozefovi nezdala primeraná, nepodnikol žiadne kroky.

Zdravotné problémy pána Jozefa sa ale aj naďalej zhoršovali, a preto ich v roku 2014 Klinika pracovného lekárstva ohodnotila novým lekárskym posudkom o ďalších 100 bodov. Tentokrát sa pán Jozef obrátil na naše občianske združenie Liga proti bezpráviu. Aj s našou pomocou mu bola priznaná náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia podľa aktuálneho  predpisu vo výške 16,10 € za jeden bod. Sociálna poisťovňa teda poskytla náhradu v sume 1 610 € !!!

Súvisiace články

SZCO a choroba z ovolania

SZČO a choroba z povolania

Každý by chcel mať čo najvyšší príjem. Živnostníci majú vyšší čistý príjem najmä vďaka tomu, že zaplatia na odvodoch výrazne ...

Čítať ďalej
Syndróm krapálneho tunela

Syndróm karpálneho tunela

Pociťujete mravčenie na rukách? Často Vám tŕpnu ruky a máte bolesti? Môžete mať syndróm karpálneho tunela. Hovoríme o jednej z ...

Čítať ďalej
Naozaj klesá počet chorôb z povolania

Naozaj klesá počet chorôb z povolania?!

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) zverejnilo štatistickú publikáciu „Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2012“. Táto publikácia mapuje ...

Čítať ďalej