Nesprávne určenie hodnoty bodu


Nesprávne určenie hodnoty

Bola vám v minulosti priznaná choroba z povolania a Váš zdravotný stav sa zhoršil? Ak Vám zhoršenie zdravotného stavu potvrdila Klinika pracovného lekárstva navýšením bodov, máte nárok na vyplatenie týchto navýšených bodov v aktuálnej hodnote!

Pán Jozef (52r.) pracoval v chemickej firme. V roku 1993 mu Klinika pracovného lekárstva pre pretrvávajúce zdravotné problémy priznala chorobu z povolania a v posudku ohodnotila sťaženie spoločenského uplatnenia na 500 bodov. Pán Jozef si uplatnil nárok na náhradu za ohodnotené sťaženie spoločenského uplatnenia v Sociálnej poisťovni a tá mu jednorazovo vyplatila sumu 15 000 Sk, predstavujúcu súčin počtu bodov a hodnoty jedného bodu podľa aktuálneho predpisu, teda 500 bodov x 30 Sk za bod.

V roku 2006 sa však zdravotný stav pána Jozefa zhoršil. Klinika pracovného lekárstva preto pristúpila k dobodovaniu sťaženia spoločenského uplatnenia o 200 bodov. Vzhľadom na to,  že k zhoršeniu zdravotného stavu prišlo po mnohých rokoch, Sociálna poisťovňa určila hodnotu jedného bodu rovnako ako pri priznaní choroby z povolania v roku 1993, teda v sume 30 Sk a priznala mu odškodné vo výške 6 000 Sk. Aj napriek tomu, že sa vyplatená suma pánovi Jozefovi nezdala primeraná, nepodnikol žiadne kroky.

Zdravotné problémy pána Jozefa sa ale aj naďalej zhoršovali, a preto ich v roku 2014 Klinika pracovného lekárstva ohodnotila novým lekárskym posudkom o ďalších 100 bodov. Tentokrát sa pán Jozef obrátil na naše občianske združenie Liga proti bezpráviu. Aj s našou pomocou mu bola priznaná náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia podľa aktuálneho  predpisu vo výške 16,10 € za jeden bod. Sociálna poisťovňa teda poskytla náhradu v sume 1 610 € !!!

Súvisiace články

Naozaj klesá počet chorôb z povolania

Naozaj klesá počet chorôb z povolania?!

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) zverejnilo štatistickú publikáciu „Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2012“. Táto publikácia mapuje ...

Čítať ďalej
Mate chorobu z povolania?

Nedostatočné odškodnenie za chorobu z povolania

Pani Mária (48 r.) pracovala ako operátorka výroby na výrobnej linke, kde spracúvala produkty do áut. Pri tejto práci bola vystavená ...

Čítať ďalej
SZCO a choroba z ovolania

SZČO a choroba z povolania

Každý by chcel mať čo najvyšší príjem. Živnostníci majú vyšší čistý príjem najmä vďaka tomu, že zaplatia na odvodoch výrazne ...

Čítať ďalej