Nedostatočné odškodnenie za chorobu z povolania


Mate chorobu z povolania?

Pani Mária (48 r.) pracovala ako operátorka výroby na výrobnej linke, kde spracúvala produkty do áut. Pri tejto práci bola vystavená dlhodobému, nadmernému a jednostrannému zaťaženiu horných končatín. Dôsledkom tejto nadlimitnej expozície sa u nej začali prejavovať rôzne zdravotné problémy. Po absolvovaní odborných vyšetrení jej klinika pracovného lekárstva a toxikológie priznala chorobu z povolania – ochorenie kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia. Nakoľko u pani Márii zdravotné problémy neustále pretrvávali, nebola spokojná s odškodnením od Sociálnej poisťovne, a preto sa obrátila na naše občianske združenie Liga proti bezpráviu. Podarilo sa nám získať pre ňu ďalšie odškodnenie, ktoré sa jej zvýšilo až o 50%.

Ak máte aj Vy priznanú chorobu z povolania a priznané odškodnenie sa Vám zdá nedostatočné vzhľadom na Vaše poškodenie zdravia, neváhajte a obráťte sa na nás, pokúsime sa Vám pomôcť.

Súvisiace články

SZCO a choroba z ovolania

SZČO a choroba z povolania

Každý by chcel mať čo najvyšší príjem. Živnostníci majú vyšší čistý príjem najmä vďaka tomu, že zaplatia na odvodoch výrazne ...

Čítať ďalej
Nesprávne určenie hodnoty

Nesprávne určenie hodnoty bodu

Bola vám v minulosti priznaná choroba z povolania a Váš zdravotný stav sa zhoršil? Ak Vám zhoršenie zdravotného stavu potvrdila ...

Čítať ďalej
hodnota bodu pre rok 2014

Hodnota bodu pre rok 2014

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo dňa 14. mája 2014 opatrenie o ustanovení výšky náhrady za bolesť a  za sťaženie spoločenského uplatnenia ...

Čítať ďalej