SZČO a choroba z povolania


SZCO a choroba z ovolania

Každý by chcel mať čo najvyšší príjem. Živnostníci majú vyšší čistý príjem najmä vďaka tomu, že zaplatia na odvodoch výrazne menej ako zamestnanci. Musia však rátať s tým, že nižšie odvody sa im vrátia v podobe nižších dávok, na ktoré budú mať nárok zo Sociálnej poisťovne.

Taktiež nesmú zabudnúť, že nemajú možnosť platiť si úrazové poistenie, nakoľko poškodeným na účely poskytovania úrazových dávok je podľa § 83 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení zamestnanec, okrem sudcu a prokurátora a fyzická osoba uvedená v § 17 ods. 2, ak utrpeli pracovný úraz alebo sa u nich zistila choroba z povolania. Z uvedeného vyplýva, že SZČO je z osobného rozsahu úrazového poistenia vylúčená.

Úrazové poistenie je konštituované ako povinné poistenie zamestnávateľa, ktoré ho má ochraňovať pred rizikom ekonomickej záťaže pre prípad jeho zodpovednosti za škodu vzniknutú v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania jeho zamestnancom, ktorá mu vyplýva zo Zákonníka práce. Úrazové poistenie  pritom predstavuje len 0,8 % z vymeriavacieho základu .

Nakoľko nie je  SZČO do osobného rozsahu úrazového poistenia vôbec zahrnutá, má iba jedinú možnosť – poistiť sa u niektorej z komerčných poisťovní. Tie však neponúkajú špeciálny produkt úrazového poistenia pre prípad pracovného úrazu alebo choroby z povolania, ale iba všeobecné úrazové poistenie.

Súvisiace články

Mate chorobu z povolania?

Nedostatočné odškodnenie za chorobu z povolania

Pani Mária (48 r.) pracovala ako operátorka výroby na výrobnej linke, kde spracúvala produkty do áut. Pri tejto práci bola vystavená ...

Čítať ďalej
hodnota bodu pre rok 2014

Hodnota bodu pre rok 2014

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo dňa 14. mája 2014 opatrenie o ustanovení výšky náhrady za bolesť a  za sťaženie spoločenského uplatnenia ...

Čítať ďalej
Syndróm krapálneho tunela

Syndróm karpálneho tunela

Pociťujete mravčenie na rukách? Často Vám tŕpnu ruky a máte bolesti? Môžete mať syndróm karpálneho tunela. Hovoríme o jednej z ...

Čítať ďalej