SZČO a choroba z povolania


SZCO a choroba z ovolania

Každý by chcel mať čo najvyšší príjem. Živnostníci majú vyšší čistý príjem najmä vďaka tomu, že zaplatia na odvodoch výrazne menej ako zamestnanci. Musia však rátať s tým, že nižšie odvody sa im vrátia v podobe nižších dávok, na ktoré budú mať nárok zo Sociálnej poisťovne.

Taktiež nesmú zabudnúť, že nemajú možnosť platiť si úrazové poistenie, nakoľko poškodeným na účely poskytovania úrazových dávok je podľa § 83 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení zamestnanec, okrem sudcu a prokurátora a fyzická osoba uvedená v § 17 ods. 2, ak utrpeli pracovný úraz alebo sa u nich zistila choroba z povolania. Z uvedeného vyplýva, že SZČO je z osobného rozsahu úrazového poistenia vylúčená.

Úrazové poistenie je konštituované ako povinné poistenie zamestnávateľa, ktoré ho má ochraňovať pred rizikom ekonomickej záťaže pre prípad jeho zodpovednosti za škodu vzniknutú v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania jeho zamestnancom, ktorá mu vyplýva zo Zákonníka práce. Úrazové poistenie  pritom predstavuje len 0,8 % z vymeriavacieho základu .

Nakoľko nie je  SZČO do osobného rozsahu úrazového poistenia vôbec zahrnutá, má iba jedinú možnosť – poistiť sa u niektorej z komerčných poisťovní. Tie však neponúkajú špeciálny produkt úrazového poistenia pre prípad pracovného úrazu alebo choroby z povolania, ale iba všeobecné úrazové poistenie.

Súvisiace články

Nesprávne určenie hodnoty

Nesprávne určenie hodnoty bodu

Bola vám v minulosti priznaná choroba z povolania a Váš zdravotný stav sa zhoršil? Ak Vám zhoršenie zdravotného stavu potvrdila ...

Čítať ďalej
Syndróm krapálneho tunela

Syndróm karpálneho tunela

Pociťujete mravčenie na rukách? Často Vám tŕpnu ruky a máte bolesti? Môžete mať syndróm karpálneho tunela. Hovoríme o jednej z ...

Čítať ďalej
Mate chorobu z povolania?

Nedostatočné odškodnenie za chorobu z povolania

Pani Mária (48 r.) pracovala ako operátorka výroby na výrobnej linke, kde spracúvala produkty do áut. Pri tejto práci bola vystavená ...

Čítať ďalej