E-learning / Zdravotné postihnutie

Ochrana zdravotne postihnutých osôb – slovenská legislatíva

V tejto časti predstavujeme práva osôb so zdravotným postihnutím v kontexte platnej slovenskej legislatívy. Každá časť sa skladá zo všeobecných definícií jednotlivých pojmov a tiež otázok a odpovedí na ne, prostredníctvom ktorých sa snažíme danú problematiku objasniť.


Témy