Neuznaná choroba z povolania


shutterstock_216127450_m

Pán Adam má 39 rokov a pracuje v automobilovom závode ako operátor na výrobnej linke, kde montuje komponenty do automobilov. Prácu vykonáva v stoji, so zdvihnutými hornými končatinami. Keďže na tejto pozícii pracuje viac ako 8 rokov, práca s neustále zdvihnutými končatinami sa u neho začala prejavovať stupňujúcimi sa bolesťami v oblasti ramien. Pán Adam sa domnieval, že by mohlo ísť o chorobu z povolania a preto navštívil Kliniku pracovného lekárstva a toxikológie. Pracovní lekári však dospeli k záveru, že v jeho prípade nejde o chorobu z povolania.  Je možné v danej situácii ešte niečo robiť?

V zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, je možné sa obrátiť na tzv. Celoslovenskú komisiu. Ak by sa posudzovaná osoba, poprípade zamestnávateľ domnievali, že podozrenie na chorobu z povolania bolo posúdené nesprávne, môžu písomne požiadať o opätovné posúdenie uznanej alebo neuznanej choroby z povolania práve Celoslovenskú komisiu. Zákon však takúto možnosť priznáva iba do 60 dní odo dňa prijatia lekárskeho posudku, ktorým pracovné lekárstvo uznalo alebo neuznalo chorobu z povolania.

Celoslovenská komisia je poradným orgánom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na posudzovanie chorôb z povolania. Je zložená z predsedu – lekára s odbornou spôsobilosťou v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo alebo v špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia,  a z ďalších 8 členov.

Ocitli ste sa v podobnej situácii ako pán Adam? Nebola Vám uznaná choroba z povolania a neviete ako ďalej? Obráťte sa na naše občianske združenie a my Vám radi poradíme. Napíšte nám na ligaprotibezpraviu@gmail.com, zavolajte na tel. č. 0944 916 238 alebo nás navštívte osobne v našej poradni každý utorok/štvrtok na Grösslingovej ul. 4 v Bratislave.