Nepodceňujte chorobu z povolania!


Nepodceňujte chorobu z povolania!

Napriek tomu, že súčasné štatistiky ukazujú pokles vyskytujúcich sa chorôb z povolania, stále tu je veľký počet profesií, z ktorých choroba z povolania môže vzniknúť.

Choroba z povolania ohrozuje najmä ľudí pracujúcich v priemyselnej výrobe, kde vykonávajú fyzicky ťažkú prácu. Zamestnanci sú vystavení najmä nadmernému zaťaženiu horných končatín a nepriaznivému vplyvu vibrácií. Z týchto vplyvov im po istom čase vyplynú profesionálne  ochorenia  postihujúce pohybový, cievny a nervový systém. Výsledkami ochorení sú najčastejšie: bolesti, trvalé následky na zdraví a následne práceneschopnosť.

Ak začínate pociťovať zhoršenie Vášho zdravotného stavu a vyplýva to z Vašej profesie, nepodceňujte túto skutočnosť! Zhoršenie zdravotného stavu si bude môcť vyžadovať ukončenie pracovného pomeru, neustálu liečbu, s ktorou sú spojené vysoké náklady na lieky a iné liečebné potreby. V tejto súvislosti budete teda potrebovať finančné prostriedky, ktoré Vám umožnia danú situáciu zvládnuť. Preto odporúčame, ak sa u Vás prejavuje choroba z povolania, začnite riešiť tento problém čo najskôr!

V prípade, že sa však rozhodnete riešiť tento problém sami, môže sa stať, že premeškáte zákonom stanovené lehoty a zmaríte tak možnosť získania dávok, prípadne sa získanie dávok bude odďalovať.  Celý proces si vyžaduje najmä právne znalosti z tejto problematiky a znalosti poisťovníctva.

V dôsledku choroby z povolania máte možnosť požiadať až o 13 dávok úrazového poistenia prevažne peňažného charakteru, ktorých účelom je kompenzácia Vašej škody na zdraví.

Zoznam dávok úrazového poistenia:

  • úrazový príplatok,
  • úrazová renta,
  • jednorazové vyrovnanie,
  • pozostalostná úrazová renta,
  • jednorazové odškodnenie,
  • pracovná rehabilitácia (vecná dávka) a rehabilitačné,
  • rekvalifikácia (vecná dávka) a rekvalifikačné,
  • náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia,
  • náhrada nákladov spojených s liečením,
  • náhrada nákladov spojených s pohrebom.

Obráťte sa na nás! Radi Vám poradíme!