Hodnota bodu pre rok 2016


shutterstock_375183256_m

 

Hodnota jedného bodu pre výpočet úrazových dávok – náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia je určená opatrením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Podľa zákona č. 437/2004 Z.z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia sa výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia určuje sumou 2% z priemernej  mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol nárok na náhradu.

Priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2015 dosiahla výšku 833 eur. Z uvedeného teda vyplýva, že hodnota bodu za rok 2016 predstavuje sumu 17,66 eur. Oproti roku 2015 je tak hodnota bodu vyššia o 0,50 eur.

Treba však upozorniť na skutočnosť, že uvedená hodnota bodu sa pri výpočte náhrady za bolesť alebo náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia uplatní iba vtedy, ak poškodenému vznikol nárok na uvedené dávky až v roku 2016.