Choroba z vibrácií


Choroba z vibrácií

Choroba z vibrácií patrí medzi najčastejšie priznané choroby z povolania. Vzniká pri používaní kmitajúcich nástrojov na vyvolanie nárazov, napríklad pneumatické alebo elektrické kladivá, alebo motorom poháňané prístroje ako: píla a i. Vzniká však aj pri obsluhe dopravných prostriedkov, pri ktorých šofér pracuje s volantom.

Choroba z povolania následkom vibrácií najviac postihuje cievy, cievny systém. Človeka, ktorého postihne táto choroba z povolania, sa môže prejavovať vo viacerých štádiách. V prvom štádiu môže zamestnanec pociťovať precitlivenosť na zmenu teplôt, jemné bolesti. V druhom štádiu sa môžu končeky prstov, prípadne celé prsty zafarbiť do biela, prejaví sa znížená citlivosť v rukách, ruky môžu tŕpnuť  a človek pociťuje mravčenie. V poslednom štádiu sú prsty sfarbené do modrej farby, sú opuchnuté, v najhoršom štádiu dochádza k odumieraniu prstov.

Ďalej choroba z povolania následkom vibrácií postihuje kosti, kĺby, svaly a šľachy. U ľudí, ktorých postihla choroba z povolania následkom vibrácií, sa prejavuje rednutie kostného tkaniva či už prstov alebo v zápästí. Pociťujú bolesti pri pohyboch rúk, no v pokročilom štádiu cítia bolesti aj v pokojnom stave. Zhoršuje sa jemná motorika rúk, čo má za následok napr.: zhoršenie písomného prejavu, trasenie rúk pri držaní pohára a i.

Príkladmi profesií, v ktorých zamestnanci majú nábeh na získanie choroby z povolania následkom vibrácií sú: stavebný priemysel: obsluha zbíjačky, elektrickej alebo pneumatickej vŕtačky, brúsky, obsluha dopravných prostriedkov (najmä: kamiónov, kombajnov, traktorov a i.), drevospracujúci priemysel (píliar) a i….