Pozvánka na seminár


obrazok

Touto cestou by sme Vás radi pozvali na seminár a workshop s názvom “Uplatňovanie práv zraniteľných skupín v praxi” so zameraním na práva osôb ZŤP.

Seminár sa uskutoční v piatok 28.10.2016 od 13:00 v o.z. Margarétka na Bratskej ul. 9 v Banskej Štiavnici.
Súčasťou seminára bude prednáška na vybranú tému, interaktívny workshop a individuálne poradenstvo.

Ste srdečné pozvaní. Tešíme sa na Vás.