Choroby z povolania v číslach


shutterstock_273598058_m

V Slovenskej republike bolo v roku 2015 hlásených 328 prípadov chorôb z povolania a profesionálnych otráv. V porovnaní s rokom 2014, kedy bolo hlásených 373 chorôb z povolania, zaznamenávame v roku 2015 pokles hlásených chorôb z povolania.

Slovákov v roku 2015 najviac trápili nasledujúce choroby z povolania:

  • Choroba z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín – ochorenie kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín – položka č. 29 Zoznamu chorôb z povolania bola hlásená celkovo u 156 zamestnancov;
  • Choroba z vibrácií – ochorenie kostí, kĺbov, svalov, ciev a nervov končatín spôsobené vibráciou – položka č. 28 Zoznamu chorôb z povolania bola za rok 2015 hlásená celkovo u 64 zamestnancov;
  • Prenosné a parazitárne choroby – položky č. 24 – 26 Zoznamu chorôb z povolania boli hlásené celkovo u 30 zamestnancov;
  • Kožné choroby okrem rakoviny kože a prenosné kožné choroby – položka č. 22 Zoznamu chorôb z povolania bola hlásená u 10 zamestnancov.

Najvyšší výskyt chorôb z povolania bol zaznamenaný v priemyselnej výrobe (150 hlásení), v ťažbe a dobývaní (71 hlásení), v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve (36 hlásení), v zdravotníctve (28 hlásení) a v stavebníctve (22 hlásení).

Choroby z povolania najviac postihujú na Slovensku pracujúcich medzi 55. – 59. a 45. – 49. rokom života.

Pokiaľ ide o jednotlivé kraje Slovenska, v roku 2015 bol najvyšší počet chorôb z povolania hlásený v Banskobystrickom kraji a to v celkovom počte 103 hlásených chorôb z povolania. Ďalej nasleduje Košický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj, Prešovský kraj, Bratislavský kraj, Trnavský kraj a najnižší počet hlásených chorôb z povolania bol dosiahnutý v Nitrianskom kraji, iba s počtom 5 chorôb z povolania.

 

Trpíte zdravotnými problémami a máte podozrenie, že Vám vznikli práve v súvislosti s Vašim zamestnaním? Neviete, kam sa máte obrátiť?

Zavolajte nám na tel.č. 0944 916 238, napíšte na ligaprotibezpraviu@gmail.com alebo príďte osobne každý utorok a štvrtok do našej poradne, a radi Vám pomôžeme.


Zdroj: http://www.nczisk.sk/Documents/publikacie/2015/zs1606.pdf