Hodnota bodu pre rok 2014


hodnota bodu pre rok 2014

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo dňa 14. mája 2014 opatrenie o ustanovení výšky náhrady za bolesť a  za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2014.

Podľa zákona 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia predstavuje suma za jeden bod 2 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol nárok na náhradu.

Priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistená Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rok 2013 bola 824 Eur, z čoho vyplýva, že hodnota bodu pre rok 2014 sa rovná sume 16,48 Eura.

Súvisiace články

SZCO a choroba z ovolania

SZČO a choroba z povolania

Každý by chcel mať čo najvyšší príjem. Živnostníci majú vyšší čistý príjem najmä vďaka tomu, že zaplatia na odvodoch výrazne ...

Čítať ďalej
Naozaj klesá počet chorôb z povolania

Naozaj klesá počet chorôb z povolania?!

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) zverejnilo štatistickú publikáciu „Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2012“. Táto publikácia mapuje ...

Čítať ďalej
Mate chorobu z povolania?

Nedostatočné odškodnenie za chorobu z povolania

Pani Mária (48 r.) pracovala ako operátorka výroby na výrobnej linke, kde spracúvala produkty do áut. Pri tejto práci bola vystavená ...

Čítať ďalej