Zmeny vo výplate nemocenských dávok od 1.1.2015


socka

Sociálna poisťovňa 18.11. uverejnila informáciu o zmenách vo výplate nemocenských dávok od 1.1. 2015. Od tohto dátumu sa zvýši maximálna výška nemocenských dávok, ktoré bude môcť poistenec dostať. Zmeny nastanú aj v nemocenských dávkach vyplácaných z minimálneho vymeriavacieho základu.

Dôvodom zvýšenia maximálnej výšky nemocenských dávok je, že maximálny denný vymeriavací základ, resp. maximálny úhrn denných vymeriavacích základov na určenie výšky nemocenskej dávky sa zvýši zo sumy 39,6987 eur na 40,6357 eur. Nemocenské a ošetrovné na 1 deň predstavujú 55 % denného vymeriavacieho základu, pri dávke materské je to 65 % .

Ak dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky vznikne po 31. decembri 2014, Sociálna poisťovňa vyplatí poistencom nemocenské maximálne vo výške cca 693 eur mesačne (pri 31-dňovom mesiaci), resp. vo výške 670 eur mesačne (pri 30-dňovom mesiaci), materské maximálne vo výške cca 819 eur mesačne (pri 31-dňovom mesiaci), resp. vo výške 792 eur mesačne (pri 30-dňovom mesiaci) a ošetrovné maximálne vo výške 223 eur za 10 dní. Ak dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky vznikol v roku 2014, poistencom sú vyplácané nemocenské dávky maximálne v týchto výškach: nemocenské pri 31-dňovom mesiaci vo výške cca 677 eur (pri 30-dňovom mesiaci vo výške 655 eur), materské pri 31-dňovom mesiaci vo výške 800 eur (pri 30-dňovom mesiaci vo výške 774 eur) a ošetrovné za 10 dní vo výške 218 eur.

V súvislosti so zvýšením minimálneho vymeriavacieho základu pre rok 2015 (zo sumy 402,50 eur na 412 eur) sa od 1. januára 2015 zvyšuje aj minimálny denný vymeriavací základ pre výpočet nemocenských dávok. Kým pre rok 2014 predstavuje 13,4167 eur, od 1. januára 2015 to bude 13,7334 eur. Výška nemocenského vypočítaného z minimálneho vymeriavacieho platného pre rok 2015 základu bude pri 31-dňovom mesiaci približne 234 eur (pri 30-dňovom 227 eur), v roku 2014 je to pri 31-dňovom mesiaci približne 229 eur a pri 30-dňovom mesiaci 221 eur.

Materské vypočítané z minimálneho vymeriavacieho základu platného v roku 2014 je 270 eur pri 31-dňovom mesiaci (resp. 262 eur pri 30-dňovom mesiaci), v roku 2015 bude cca 276 eur pri 31-dňovom mesiaci (resp. 268 eur pri 30-dňovom mesiaci). Ošetrovné z minimálneho vymeriavacieho základu je v roku 2014 za 10 dní vo výške 74 eur, v roku 2015 bude 76 eur.

Zdroj informácií: Sociálna poisťovňa