2% z daní


Milá verejnosť,
 
keďže je v plnom prúde obdobie, kedy sa ako zamestnanci, ale aj ako firmy, môžete rozhodnúť komu darujete 2% z Vašich daní, občianske združenie Liga proti bezpráviu Vás chce touto cestou požiadať o 2% daní z príjmov.
 
Údaje potrebné k poukázaniu 2% z dane:
 
Názov organizácie: Liga proti bezpráviu
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Moyzesova 8, 811 05 Bratislava
IČO: 42181712
 
 
Spoločnosti a fyzické osoby povinné podávať daňové priznanie, poukazujú 2% z daní vyplnením oddielu o prijímateľoch 2% v daňovom priznaní najneskôr do 31.3.2017.
 
Zamestnanci s ročným zúčtovaním poukazujú 2% z daní prostredníctvom tlačív – Vyhlásenie o poukázaní dane a Potvrdenie o zaplatení dane. Vyplnené tlačivá zamestnanec podáva na daňový úrad najneskôr do 30.4.2017.

Potrebné tlačivá si môžete stiahnuť tu: 

 
ĎAKUJEME!
tím Ligy proti bezpráviu