Práca v priemyselnej výrobe


Práca v priemyselnej výrobe

Najväčší podiel ľudí trpiacich chorobou z povolania predstavuje z profesného hľadiska priemyselná výroba. V posledných rokoch takmer polovica zamestnancov, ktorým bola priznaná choroba z povolania pracujú alebo pracovali v priemyselnej výrobe.

Dôvodom tohto výsledku štatistík je namáhavá práca, v ktorej sú zamestnanci vystavení najviac rizikovému faktoru: dlhodobému, nadmernému a jednostrannému zaťaženiu horných končatín a chrbtice. Zamestnanci vykonávajú prácu v neprirodzených polohách dlhodobo ako napr.: skrutkovanie nad úrovňou hlavy, práca pri pásovej výrobe, maľovanie/natieranie.

Pracovníkov pracujúcich v tomto odvetví postihujú najmä problémy kostí, svalov, svalových úponov, šliach a nervov končatín, problémy kĺbov a chrbtice. Ľudia pracujúci v takýchto profesiách sa najčastejšie sťažujú na obmedzenú pohyblivosť končatín, bolesť pri pohybe, bolesť v pokojnom stave. Tieto problémy môžu vyústiť až do trvalej invalidity.

Napríklad 52 ročná  pani Jana, pracujúca 6 rokov na montážnej linke začala už v druhom roku pociťovať tupú bolesť v ramenách, následkom dlhodobej manuálnej práce nad úrovňou hlavy. Keďže všetky bežné prostriedky ako vymôcť svoje práva zlyhali, pani Jana kontaktovala naše združenie s prosbou o pomoc. Vďaka našej snahe pani Jane klinika priznala chorobu z povolania v hodnote 400 bodov, čo konkrétne znamená niekoľko tisíc eur.