Ďalší úspech v získaní náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia


znížené spoločenské

Pán Milan Š. sa na nás obrátil s prosbou o pomoc v súvislosti s jeho pracovným úrazom, pri ktorom došlo k roztrhnutiu šľachy na pravej ruke. Tento pracovný úraz bol pánovi Milanovi obodovaný na 420 bodov a z lekárskych prepúšťacích správ vyplývalo, že úraz bude mať trvalé následky a je to prípad hodný osobitného zreteľa. Preto sme chceli pánovi Milanovi pomôcť získať čo najvyššie možné finančné odškodnenie, na ktoré má zo zákona nárok, a ktoré bude v tejto ťažkej situácii potrebovať. Požadovali sme zvýšenie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia a teda zvýšenie odškodnenia za jeho pracovný úraz o 50% z pôvodnej výšky odškodného. Po troch mesiacoch nášho snaženia sme obdržali kladnú odpoveď a pánovi Milanovi bude vyplatená náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia vo výške viac ako 3200 Eur.

V prípade že máte podobné problémy, môžte sa na nás obrátiť a my Vám pomôžeme.