Choroba z povolania a pracovný úraz


002_16_ozlpb_pr_photo_september_2016

Vedeli ste o tom, že v dôsledku choroby z povolania alebo pracovného úrazu máte nárok až na 13 dávok úrazového poistenia, ktorých účelom je kompenzovať vzniknutú škodu na Vašom zdraví?

Zamestnávateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikla zamestnancovi pri plnení jeho pracovných úloh, a pri ktorých bolo poškodené jeho zdravie a taktiež zodpovedá za škodu spôsobenú zamestnancovi chorobou z povolania, ktorá mu vznikla v dôsledku jeho pracovného zaradenia.

Utrpeli ste pracovný úraz, alebo máte príznaky choroby z povolania? Komplikovanosť zákonnej úpravy a potreba znalostí z najrôznejších oblastí však spôsobuje, že sa občania často stretávajú s prekážkami pri domáhaní svojich práv, resp. máme skúsenosti, že vôbec nepoznajú svoje práva. Preto neváhajte, obráťte sa na nás a my Vám radi bezplatne poradíme a pomôžeme získať všetky dávky, na ktoré máte nárok!

Zavolajte na tel. č. 0944 916 238, napíšte na ligaprotibezpraviu@gmail.com, využite náš online chat alebo príďte osobne každý utorok a štvrtok v čase od 8:30 do 16:30 do našej poradne na Grösslingovej ul. 4 v Bratislave.